Dział produkcji

Inowrocław  jako miasto położone na terenie wysadu solnego przez lata zmagał się z brakiem wody pitnej. Ujęcie wody dla miasta Inowrocławia powstało w 1905r.  i  zlokalizowane zostało w miejscowości Trzaski.
W pierwszym okresie pobudowano około 10 studni, maszynownię, zbiornik retencyjny na 100 m3 i stację uzdatniania wody z otwartymi filtrami powolnymi. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem miasta na wodę ujęcie było rozbudowywane.

 

Aktualnie ujęcie wody w Trzaskach zaspokaja ponad 90% zapotrzebowania miasta na wodę. Woda ujmowana jest przez 19 studni głębinowymi z głębokości ok. 40m (średni pobór wody to 470 m/h, a max dopuszczony pozwoleniem wodno-prawnym to 540 m/h). Uzdatniana jest na ciągach technologicznych dwóch stacji uzdatniania wody. Na terenie ujęcia zlokalizowane są ponadto 2 zbiorniki retencyjne wody czystej o pojemności 1000 mkażdy (stary o pojemności 100 m3 przeznaczono do gromadzenia wody potrzebnej na płukanie złóż filtracyjnych) oraz  pompownia wody, która dwiema magistralami wschodnią (Ø 300 mm) i zachodnią (Ø 300 i 400 mm) tłoczy wodę do miasta.

 

Pozostała część zapotrzebowania miasta na wodę pokrywana jest  zakupem wody ze źródeł zewnętrznych. W 2008r. zaprojektowano i zrealizowano stację uzdatniania wody dla dwóch awaryjnych studni na terenie przepompowni wody w Balinie. Stacja ma na celu poprawę jakości ujmowanej wody i zwiększenie pewności zaopatrzenia miasta w przypadku zakłóceń w dostawie wody ze źródeł podstawowych. Na terenie przepompowni zlokalizowana jest również chlorownia (w której następuje dezynfekcja wody za pomocą podchlorynu sodu) oraz 2 zbiorniki wody o pojemności 2000 mkażdy.
Rocznie do miejskiej sieci wodociągowej wtłaczanych jest około 3mln mwody.

 

Jakość wody  zarówno na ujęciu jak i w sieci jest stale monitorowana przez zakładowe Laboratorium, które od 2005r. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.
Dział Produkcji ma siedzibę w Trzaskach na terenie Ujęcia Wody.

 

Kontakt:
Kierownik i Inspektor d/s technicznych  – 52/ 352 34 19