Dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowana została przebudowa Stacji uzdatniania wody Nr 2 na terenie Ujęcia Wody w Trzaskach, zaopatrującego w wodę miasto Inowrocław i część gminy Inowrocław.  

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację budynku stacji, montaż nowych urządzeń i instalacji technologicznych do uzdatniania wody, wybudowano zbiornik wody do płukania filtrów i przebudowano chlorownię.

W chwili obecnej trwa rozruch technologiczny urządzeń filtracyjnych. Po zakończeniu prac rozruchowych planowana wydajność Stacji uzdatniania wody Nr 2 wzrośnie z Qdśr  5280 m3/dobę do  8400 m3/dobę, wzrośnie również stabilność parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych dostarczanej wody.