Biuro obsługi klienta

ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 40 71 wew. 154
Czynne: poniedziałek – piątek w godzinach: 700 – 1500

Kasa

Poniedziałek w godz. 7:15  – 15:00                                     
Wtorek w godz. 8:15  – 16:00
Środa – Piątek w godz. 7:15  – 15:00
Przerwa codziennie w godz. 11:00  – 11:20

 

Przyjmujemy płatność gotówką, kartą lub smartfonem.

Kompleksowa obsługa w zakresie

 • zawierania umów
 • przyjmowania wniosków na prowadzenie rozliczeń – budynki wielolokalowe
 • wystawiania faktur za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • przyjmowania reklamacji
 • przyjmowania stanów wodomierzy

Podpisanie umowy

Warunkiem zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków jest złożenie pisemnego wniosku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:
dla gospodarstw domowych:
 • tytuł własności (akt notarialny, odpis księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku)
dla pozostałych odbiorców:
 • tytuł własności (akt notarialny, odpis księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku)
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Wypełniony wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Obowiązkiem klienta jest powiadomienie PWiK Sp. z o.o. o:
 • zmianie właściciela nieruchomości
 • zmianie celu pobierania wody i charakteru odprowadzanych ścieków

Wodomierze - odczyt

Odczyt wodomierzy przez pracowników PWiK Sp. z o.o. odbywa się według ustalonych rejonów:
 • co 2 miesiące – dla odbiorców indywidualnych
 • co miesiąc – dla pozostałych odbiorców
W przypadku, gdy odczytywacz nie zastanie klienta w domu zostawia powiadomienie. Wówczas prosimy o podanie stanu wodomierza w terminie 3 dni:
 • osobiście
 • telefoniczne
 • drogą elektroniczną
poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu i stanu wodomierza.
 • 52 357 40 71 wew. 154 w godz. 700 – 1500
 • 52 357 40 71 w godz. 1500 – 2000
 • e-mail  bok@pwikino.pl

Reklamacje

Reklamacje dotyczące rozliczeń za usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjmuje Biuro Obsługi Klienta.
Reklamacji można dokonać poprzez zgłoszenie:
 • osobiste w siedzibie PWiK Sp. z o.o.
 • telefonicznie
 • korespondencyjne
 • e-mailowe
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail jw.

Kontakt w sprawie rozłożenia należności z tytułu opłat za wodę i ścieki na raty:
 tel. 52 357 40 71 wew. 153
 e – mail: m.kerner@pwikino.pl

 

Nieprawidłowości w zakresie jakości wody, odbioru ścieków i awarie zgłaszać należy
w Dziale Sieci w godzinach 700 – 1500
tel. 52 357 40 71 wew. 137, 138, 139.
e-mail  wod.kan@pwikino.pl
Dyspozytor PWiK Sp. z o.o. w dni robocze w godzinach 1500 – 700 oraz w dni wolne od pracy całodobowo pod nr telefonu 52 357 40 71