Miło nam poinformować Państwa, że inwestycja „Przebudowa Ujęcia Wody w Trzaskach” została nagrodzona w I edycji konkursu „EKO-ORŁY” zorganizowanego z okazji jubileuszu 25-lecia WFOŚiGW w Toruniu.

Konkurs miał na celu promowanie efektywnego wykorzystywania dofinansowań ze środków WFOŚiGW w Toruniu na rzecz ochrony środowiska.

Projekty nagradzane były w 5 kategoriach:

  • ochrona powietrza,
  • ochrona przyrody,
  • edukacja ekologiczna,
  • ochrona wód i gospodarka wodna,
  • ochrona powierzchni ziemi.

Inwestycja „Przebudowa Ujęcia Wody w Trzaskach” otrzymała nagrodę główną w kategorii: ochrona wód i gospodarka wodna.