Dział Produkcji
Trzaski
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 352 34 19
Fax: 52/ 357 36 87
Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej
ul. Ks.B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 357 40 71 wew. 173
Fax:  52/ 357 36 87
e-mail: wod.kan@pwikino.pl
Oczyszczalnia Ścieków
ul. Popowicka
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 353 75 00
Fax: 52/ 357 36 87
Sekcja Laboratorium
ul. Popowicka
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 353 75 07
e-mail: laboratorium@pwikino.pl
Dział Energo-Mechaniczny i Transportu
ul. Ks.B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 357 40 71 wew. 133
Fax: 52/ 357 36 87
Dział Techniczno-Inwestycyjny
ul. Ks.B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 357 40 71 wew.151
Fax: 52/ 357 36 87
e-mail: inwestycje@pwikino.pl
Sekcja Administracji, Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
ul. Ks.B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 357 40 71 wew. 141
Fax: 52/ 357 36 87
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
ul. Ks.B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 357 40 71 wew. 157
Fax: 52/ 357 36 87
Sekretariat
ul. Ks.B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 357 40 71 wew. 148
Fax:  52/ 357 36 87
e-mail: sekretariat@pwikino.pl
Sekcja Księgowości
ul. Ks.B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 357 40 71 wew. 164
Fax: 52/ 357 36 87

Sekcja Obsługi Klienta
ul. Ks.B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 357 40 71 wew. 154-156
Fax: 52/ 357 36 87

e-mail: bok@pwikino.pl

Inspektor Ochrony Danych
ul. Ks.B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
Telefon: 52/ 357 40 71 wew.149
Fax: 52/ 357 36 87
e-mail: iod@pwikino.pl