Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

Stanisław Kowalewski – tel. 52/ 357 48 87

Członek Zarządu 

Marian Dombek – tel. 52/ 357 52 30

Członek Zarządu 

Sławomir Muras – tel. 52/ 357 28 57