Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

Stanisław Kowalewski – tel. 52/ 357 48 87