Taryfy opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 30.06.2018r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Miasto Inowrocław i Inowrocław na okres 3 lat obowiazująca od dnia 30.06.2018r. zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki wodnej w Bydgoszczy BD.RET.070.15.2018.AB z dnia 29.05.2018r. do pobrania poniżej.

Link do publikacji na stronie Wód Polskich:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bydgoszczy-taryfy/bd-ret-070-15-2018-ab.html

Cennik usług 2018 – Inowrocław, 02.01.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że Zarządzenie Nr 11/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Inowrocławiu z dnia 27.12.2017r. zmienia cennik usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od 02.01.2018r.

Cennik usług 2020 – Inowrocław, 30.12.2019r.

Przedsiębiorstwo informuje, że Zarządzenie Nr 18/2019 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Inowrocławiu z dnia 11.12.2019r. zmienia cennik usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od 01.01.2020r.

Zarządzenie cennik 2020