bip.gov.pl
A A A K

Świadczone usługi

Przedsiębiorstwo Wodociągów

Inowrocław, dn. 01.07.2020 r

i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Ks. Jaśkowskiego 14

88-100 Inowrocław

 Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej

 (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 )

 

Wskaźnik

Jednostka stężenia

Norma

Wartość

Metoda badawcza

 -              Z

Barwa

mg/l Pt

BNZ 1

5

PN -EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06  Metoda D

A              Z

Odczyn pH

 -

6.5-9.5

7,5

PN-EN ISO 10523:2012

A              Z

Jon Amonowy

mg/l

0,5

0,23

PN-ISO 7150-1:2002

A              Z

Azotyny

mg/l

0,5 2

< 0,02

PN-EN 26777:1999

A              Z

Azotany

mg/l

50 2

1,97

PN-82/C-04576.08 5

A              Z

Chlorki

mg/l

250

129

PN-ISO 9297:1994

 -              -

Chlor wolny

mg/l

0,3

< 0,1

Procedura Merck MColortest 114978

A              Z

Żelazo ogólne

µg/l

200

55

PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06

A              Z

Mangan

µg/l

50

30

PB/TL-06 wydanie 03 z dnia 27.07.2009 r.na podstawie testu Spectroquant Merck 1.14770.0001

A              Z

Mętność

NTU

1

0,42

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

A              Z

Przewodność właściwa  w temperaturze 25 ºC

µS/cm

2500

1343

PN-EN 27888:1999

A              Z

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h

jkt4/1ml

BNZ3

5

PN-EN ISO 6222:2004

A              Z

Liczba bakterii z grupy coli 

jkt4/1ml

0

0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04

A              Z

Liczba Escherichia coli

jkt4/1ml

0

0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04

A              Z

Liczba Enterokoków kałowych

jkt4/1ml

0

0

PN-EN ISO 7899-2:2004

Symbolem „A"- oznaczono wyniki objęte akredytacją, 

Symbolem  „- " - oznaczono wyniki nieobjęte akredytacją

Symbolem „Z” - oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 581 / 2019 z dn. 25.11.2019r. przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

"< "   wartość podana poniżej granicy oznaczalności

1. BNZ -Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2. należy spełnić warunek [NO3]/50 +[NO2]/3

 ponadto aby stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l.

3. BNZ - Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

      - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

      - 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

4. jtk -  jednostka tworząca kolonię

5. Norma wycofana bez zastąpienia

Średnie wartości badanych wskaźników w wodzie podawanej do sieci za I półrocze 2020 r, nie odbiegają od wartości

dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U.z 2017r.poz.2294 )

Przedsiębiorstwo Wodociągów

Inowrocław, dn. 02.01.2020 r

i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Ks. Jaśkowskiego 14

88-100 Inowrocław

 Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej

 (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.07.2019 do 31.12.2019 )

 

Wskaźnik

Jednostka stężenia

Norma

Wartość

Metoda badawcza

 -              Z

Barwa

mg/l Pt

BNZ 1

5

PN -EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06  Metoda D

A              Z

Odczyn pH

 -

6.5-9.5

7,4

PN-EN ISO 10523:2012

A              Z

Jon Amonowy

mg/l

0,5

0,17

PN-ISO 7150-1:2002

A              Z

Azotyny

mg/l

0,5 2

< 0,02

PN-EN 26777:1999

A              Z

Azotany

mg/l

50 2

2,16

PN-82/C-04576.08 5

A              Z

Chlorki

mg/l

250

131

PN-ISO 9297:1994

 -              -

Chlor wolny

mg/l

0,3

< 0,1

Procedura Merck MColortest 114978

A              Z

Żelazo ogólne

µg/l

200

39

PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06

A              Z

Mangan

µg/l

50

22

PB/TL-06 wydanie 03 z dnia 27.07.2009 r.na podstawie testu Spectroquant Merck 1.14770.0001

A              Z

Mętność

NTU

1

0,35

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

A              Z

Przewodność właściwa  w temperaturze 25 ºC

µS/cm

2500

1346

PN-EN 27888:1999

A              Z

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h

jkt4/1ml

BNZ3

26

PN-EN ISO 6222:2004

A              Z

Liczba bakterii z grupy coli 

jkt4/1ml

0

0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04

A              Z

Liczba Escherichia coli

jkt4/1ml

0

0

PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04

A              Z

Liczba Enterokoków kałowych

jkt4/1ml

0

0

PN-EN ISO 7899-2:2004

Symbolem „A"- oznaczono wyniki objęte akredytacją, 

Symbolem  „- " - oznaczono wyniki nieobjęte akredytacją

Symbolem „Z” - oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 581 / 2019 z dn. 25.11.2019r. przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

"< "   wartość podana poniżej granicy oznaczalnośći

1. BNZ -Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2. należy spełnić warunek [NO3]/50 +[NO2]/3

 ponadto aby stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l.

3. BNZ - Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

      - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

      - 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

4. jtk -  jednostka tworząca kolonię

5. Norma wycofana bez zastąpienia

Średnie wartości badanych wskaźników w wodzie podawanej do sieci za II  półrocze 2019 r, nie odbiegają od wartości

dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U.z 2017r.poz.2294 )


Cennik usług 2020 – Inowrocław, 30.12.2019r.

Przedsiębiorstwo informuje, że Zarządzenie Nr 18/2019 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Inowrocławiu z dnia 11.12.2019r. zmienia cennik usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od 01.01.2020r.

 Przy wyjazdach na usługi poza Inowrocław wysokość należności oblicza się wg stawki za 1 kilometr ( dojazd i powrót) oraz na miejscu wykonanie usługi wg stawki godzinowej. Do poniższych cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących stawek. 

CENNIK USŁUG

Wynajem sprzętu specjalistycznego

Lp.

Usługa

 Jednostka

       Cena
       netto

        w zł

 

1.

 

Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji

1 godzina

pracy

150,00

1 km

5,00

 

2.

 

Samochód ciężarowy DMC 16T

1 godzina pracy

90,00

1 km

3,50

 

3.

 

Samochód do 3,5 t

1 godzina pracy

60,00

1 km

2,50

 

4.

 

Koparko - ładowarka

1 godzina

pracy

  133,00

 

5.

 

Koparko – ładowarka z młotem hydraulicznym

1 godzina pracy

193,00

 

6.

 

Sprężarka

1 godzina pracy

101,70

 

7.

 

Agregat prądotwórczy przenośny do 8 kW

1 godzina pracy

101,70

 

8.

 

Agregat hydrauliczny + osprzęt

1 godzina pracy

66,40

 

9.

 

Przecinarka do asfaltu

1 godzina pracy

189,40

 

10.

 

Pompa przenośna do wody czystej

1 godzina pracy

77,70

 

11.

 

Gwintownica

1 godzina pracy

101,70

 

12.

 

Zagęszczarka do gruntu

1 godzina pracy

59,40

Montaż i wymiana wodomierzy

 

Lp.

 

Usługa

 

Jednostka

 

Cena netto

w zł

1.

Plombowanie  wodomierzy  stanowiących własność odbiorcy w tym podliczniki na cele podlewania zieleni

1 szt.

32,00

2.

Plombowanie wodomierzy klienta (PGKIM, Zrzeszenia)

1 szt.

18,00

3.

Montaż + plombowanie wodomierza

1 szt.

56,70

4.

Demontaż wodomierza

1 szt.

46,70

5.

Wymiana wodomierza u klienta  1 szt. (wymiana
+ plombowanie)

koszt wodomierza (1)

1 szt.          

 

szt.

76,20

 

wycena

6.

Wymiana wodomierza u klienta  2 szt. (wymiana
+ plombowanie)

koszt wodomierza (1)

1 komplet          

 

szt.

116,00

 

wycena

7.

Wymiana wodomierza u klienta  3 szt. (wymiana
+ plombowanie)

koszt wodomierza(1)

1 komplet 

 

szt.

170,10

 

wycena

8.

Wymiana wodomierza u klienta  4szt (wymiana
+ plombowanie)

koszt wodomierza (1) 

1 komplet     

 

szt.

220,00

 

wycena

9.

Stawka roboczogodziny pracownika

za godzinę pracy w zł

40,00

(1)Koszt wodomierza na podstawie wyceny indywidualnej zależnej od rodzaju uszkodzonego wodomierza

 

Wymiana wodomierzy z powodu uszkodzenia przez odbiorcę

Lp.

Usługa

 Jednostka

    Cena netto
        w zł

 

1.

Koszt wymiany (wymiana + plombowanie)

1 szt.

77,00

Koszt wodomierza (1)

1 szt.

wycena

 

2.

Plombowanie wodomierza po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez osobę nieuprawnioną

1 szt.

32,00

 

3.

Naprawa i legalizacja wodomierza po uszkodzeniu
z winy odbiorcy Ø 15 (wymiana + plombowanie)

1 szt.

104,15

 

4.

Naprawa i legalizacja wodomierza po uszkodzeniu
z winy odbiorcy Ø 20 jednostrumieniowy (wymiana
+ plombowanie)

1 szt.

150,00

 

5.

Naprawa i legalizacja wodomierza po uszkodzeniu
z winy odbiorcy Ø 20 objętościowy (wymiana
+ plombowanie)

1 szt.

160,00

 

6.

Naprawa i legalizacja wodomierza po uszkodzeniu
z winy odbiorcy Ø 25 jednostrumieniowy (wymiana
+ plombowanie)

1 szt.

206,00

 

7.

Naprawa i legalizacja wodomierza po uszkodzeniu
z winy odbiorcy Ø 25 objętościowy (wymiana
+ plombowanie)

1 szt.

381,00

 

8.

Naprawa i legalizacja wodomierza po uszkodzeniu
z winy odbiorcy Ø 32 (wymiana + plombowanie)

1 szt.

390,60

 

9.

Naprawa i legalizacja wodomierza po uszkodzeniu
z winy odbiorcy Ø 40 (wymiana + plombowanie)

1 szt.

432,20

 

10.

Wymiana uszkodzonej nakładki do zdalnego odczytu (moduł radiowy IZAR RC)  (2)

1 szt.

200,00

(1)     Koszt wodomierza na podstawie wyceny indywidualnej zależnej od rodzaju uszkodzonego wodomierza

(2)     Koszt modułu radiowego + usługa wymiany

 

Odbiór ścieków dowożonych

 

Lp.

 

Usługa

 

Jednostka

       Cena
       netto
        w zł

1.

Opłata za odbiór 1 m³ dowożonych ścieków płynnych bytowo- gospodarczych

1m³

6,85

2.

Opłata za odbiór 1 m³ dowożonych ścieków płynnych  przemysłowych

1m³

14,45

 

Diagnostyka sieci wodociągowej i przyłączy oraz inspekcja TV sieci kanalizacyjnej

 

Lp.

 

Usługa

 

Jednostka

       Cena
       netto

        w zł

 

1.

 

Lokalizacja wycieku

1 godz.

224,10

1 km

2,30

 

2.

 

Trasowanie rurociągów

1 godz.

61,20

1 km

2,30

 

3.

Inspekcja przewodów kanalizacyjnych kamerą

- do 30 m długości kanalizacji

- za każdy mb (ponad 30 m) sieci

 

 

1 szt.

 

330,00

1 mb.

5,00

1 km

2,30

 

Usługi techniczne

 

Lp.

Usługa

 

Jednostka

       Cena
       netto

        w zł

 

1.

Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe

szt.

29,00

 

2.

Uzgodnienie projektu technicznego sieci lub przyłącza kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe

szt.

39,00

 

3.

Odbiór techniczny kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe (odcinek do 200 mb)

szt.

122,50

 

4.

Odbiór techniczny przyłącza kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe

z przeglądem technicznym

szt.

62,70

 

Usługi laboratoryjne

Lp.

Usługa

Cena netto
w zł

I.

POBIERANIE PRÓBEK

1.

Pobieranie jednej próbki ( w tym pomiar temperatury)

40,00

2.

Pobieranie każdej kolejnej próbki w tym samym miejscu

8,00

3.

Butelka sterylna do pobierania próbek
(próbka pobierana przez zleceniodawcę)

8,00

4.

Pobieranie próbek ścieków średniodobowych za pomocą automatycznego samplera (w tym pomiar temperatury i odczynu)

300,00

II.

BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE WODY

Wykonanie badania w jednej próbce

1.

Azot azotanowy

30,00

2.

Azot azotynowy

30,00

3.

Azot amonowy

30,00

4.

Azot ogólny

52,00

5.

Barwa

15,00

6.

Chlor wolny

10,00

7.

Chlorki

22,00

8.

Magnez metodą obliczeniową
(obejmuje poz. 16 i 18 oraz obliczenie wskaźnika)

40,00

9.

Mangan

40,00

10.

Mętność

20,00

11.

Odczyn

20,00

12.

Przewodność właściwa w temp. 25°C

20,00

13.

Siarczany

35,00

14.

Smak

10,00

15.

Twardość ogólna

25,00

16.

Utlenialność

25,00

17.

Wapń

15,00

18.

Zapach

10,00

19.

Zasadowość

20,00

20.

Żelazo ogólne

35,00

21.

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

65,00

III.

BADANIE BAKTERIOLOGICZNE WODY

Wykonanie badania w jednej próbce

1.

Ogólna liczba mikroorganizmów

w ( 36±2)°C po 48 h

30,00

2.

Ogólna liczba mikroorganizmów

w ( 22±2)°C po 72 h

30,00

3.

Liczba bakterii z grupy coli

55,00

4.

Liczba bakterii grupy coli typ kałowy

55,00

5.

Enterokoki

55,00

IV.

BADANIE ŚCIEKÓW

Wykonanie badania w jednej próbce

1.

Azot amonowy

30,00

2.

Azot azotanowy

30,00

3.

Azot azotynowy

30,00

4.

Azot ogólny

52,00

5.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) bez rozcieńczeń

50,00

6.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) z rozcieńczeniem

60,00

7.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) metodą dwuchromianową

50,00

8.

Fosfor ogólny

53,00

9.

Odczyn

20,00

10.

Ortofosforany

26,00

11.

Pozostałość po prażeniu

17,00

12.

Siarczany

35,00

13.

Sucha pozostałość

21,00

14.

Straty przy prażeniu metodą obliczeniową
(obejmuje poz. 12 i 14 oraz obliczenie wskaźnika)

38,00

15.

Zasadowość

20,00

16.

Zawiesiny ogólne

50,00

17.

Zawiesina łatwoopadająca metodą objętościową

16,00

18.

Cynk

65,00

19.

Ołów

65,00

20.

Kobalt

65,00

21.

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

65,00

22.

Przewodność właściwa

20,00

23.

Chlorki

22,00

24.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (SP-ChZT)                                 

metoda zminiaturyzowana

65,00

 

V.

BADANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Wykonanie badania w jednej próbce

1.

Azot azotanowy

30,00

2.

Azot ogólny

52,00

3.

Azot amonowy

30,00

4.

Fosfor ogólny

53,00

5.

Zasadowość

20,00

6.

Sucha pozostałość

21,00

7.

Pozostałość po prażeniu

17,00

8.

Odczyn

20,00

9.

Cynk

65,00

10.

Ołów

65,00

11.

Gęstość

20,00

12.

Zawiesiny ogólne

50,00

13.

Straty przy prażeniu (obejmuje poz. 6 i 7 oraz obliczenie wskaźnika)

38,00

14.

Zawartość wody metodą obliczeniową
(obejmuje poz. 6 oraz obliczenie wskaźnika)

21,00

VI.

ANALIZA OSADU CZYNNEGO

Wykonanie badania w jednej próbce

1.

Analiza mikrobiologiczna

70,00

2.

Indeks objętościowy

57,00

 

 

                                                                       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

                                                                                                                                           Inowrocław

 

 

 

                                                                       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

                                                                                                                             Inowrocław

Przedsiębiorstwo Wodociągów Inowrocław,dn. 01.07.2019 r
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Ks. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
 Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej 
 (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 )
  Wskaźnik Jednostka stężenia Norma Wartość Metoda badawcza
 -              Z Barwa mg/l Pt BNZ 1 5 PN -EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06  Metoda D
A              Z Odczyn pH  - 6.5-9.5 7,3 PN-EN ISO 10523:2012
A              Z Jon Amonowy mg/l  0,5 0,062 PN-ISO 7150-1:2002
A              Z Azotyny mg/l  0,5 2 < 0,02 PN-EN 26777:1999
A              Z Azotany mg/l  50 2 1,88 PN-82/C-04576.08 5
A              Z Chlorki mg/l  250 114 PN-ISO 9297:1994
 -              - Chlor wolny mg/l  0,3 < 0,1 Procedura Merck MColortest 114978
A              Z Żelazo ogólne µg/l  200 40 PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06
A              Z Mangan µg/l  50 29 PB/TL-06 wydanie 03 z dnia 27.07.2009 r.na podstawie testu Spectroquant Merck 1.14770.0001
A              Z Mętność NTU 1 0,41 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
A              Z Przewodność właściwa  w temperaturze 25 ºC µS/cm 2500 1340 PN-EN 27888:1999
A              Z Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72 h jkt4/1ml  BNZ3 4 PN-EN ISO 6222:2004
A              Z Liczba bakterii z grupy coli   jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A              Z Liczba Escherichia coli  jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12  +A1:2017-04
A              Z Liczba Enterokoków kałowych jkt4/1ml  0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Symbolem "A"- oznaczono wyniki objęte akredytacją,  symbolem " - " - oznaczono wyniki nieobjęte akredytacją
Symbolem Z oznaczono wyniki badań wykonane metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzją nr 748 / 2018 z dn. 29.11.2018r. przez  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu 
"< "   wartość podana poniżej granicy oznaczalnośći
1. BNZ -Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2. należy spełnić warunek [NO3]/50 +[NO2]/3
 ponadto aby stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l. 
3. BNZ - Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 
      - 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
      - 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.
4. jtk -  jednostka tworząca kolonię
5. Norma wycofana bez zastąpienia
Średnie wartości badanych wskaźników w wodzie podawanej do sieci za I  półrocze 2019 r, nie odbiegają od wartości
dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U.z 2017r.poz.2294 )

TARYFY OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie Gminy Miasto Inowrocław i Inowrocław na okres 3 lat obowiazująca od dnia 30.06.2018r. zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki wodnej w Bydgoszczy BD.RET.070.15.2018.AB z dnia 29.05.2018r. do pobrania na dole strony.

Opublikował: Ewa Służałek
Publikacja dnia: 02.07.2020
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 27.03.2019
Dokument oglądany razy: 759