bip.gov.pl
A A A K

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólnikow
Właścicielem Spółki jest Gmina MIasto Inowrocław. Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Inowrocławia.

Rada Nadzorcza
Organem nadzoru Spółki jest Rada Nadzorcza.
Skład osobowy:
Piotr Niklas - Przewodniczący
Przemysław Kuczkowski - Wiceprzewodniczący
Tomasz Szczutkowski - Sekretarz
Piotr Sikorski - Członek

Zarząd
Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd.
Skład osobowy:
Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki - Stanisław Kowalewski - tel. 52/ 357 48 87
Członek Zarządu - Dyrektor ds techn-eksploatacyjnych - Marian Dombek - tel. 52/ 357 52 30
Członek Zarządu - Dyrektor ds ekonomiczno-finansowych - Sławomir Muras - tel. 52/ 357 28 57Opublikował: Krzysztof Czołgoszewski
Publikacja dnia: 30.06.2020
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 27.03.2019
Dokument oglądany razy: 564