bip.gov.pl
A A A K

Podstawa prawna działania

Kodeks Spółek Handlowych

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Z dnia: 7 czerwca 2001r.

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Inowrocławiu
Z dnia: 10.07.2002r.
Wydane przez: Zarząd Miasta Inowrocławia


Umowa Spółki

Regulamin udzielania zamówień sektorowych

Inowrocław, 28.12.2015r.
Niniejszy Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązuje od 01.01.2016r. na podstawie Zarządzenia Nr 17 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu z dnia 02.12.2015r.

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

Regulamin do 30 tys.

Regulamin Komisji Przetargowej

Regulamin Sektorowy

Zarządzenie nr 17Opublikował: Krzysztof Czołgoszewski
Publikacja dnia: 24.01.2020
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 27.03.2019
Dokument oglądany razy: 418