bip.gov.pl
A A A K

Zakres usług

Obok statutowej działalności przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie:
- kompleksowego wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- montażu, naprawy i legalizacji wodomierzy
- udrażniania przewodów kanalizacyjnych
- przeglądów sieci kanalizacyjnej kamerą do inspekcji kanałów
- wykonywania prac ziemnych koparką wieloczynnościową
- cięcia i rozkuwania betonu oraz asfaltu
- laboratoryjnego badania wody i ścieków

Oferowane usługi wykonujemy szybko, solidnie i po konkurencyjnych cenach. Szczegółowe informacje na temat w/w usług uzyskać można pod nr tel. 52/ 357 40 71.


Sekcja Laboratorium PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie analiz mikrobiologicznych wody, fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych. 23 czerwca 2006r. uzyskała certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 727 zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 z 2005r. "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących." Opublikował: Krzysztof Czo??goszewski
Publikacja dnia: 07.04.2019
Podpisał: Admin Admin
Dokument z dnia: 27.03.2019
Dokument oglądany razy: 722